,

Infectiepreventie in 5 eenvoudige stappen

Infectiepreventie is voor zorginstellingen van onmisbaar belang. Hier bestaan diverse protocollen voor. Door de juiste maatregelen te nemen, minimaliseert u de kans op infecties in uw verpleeghuis, ziekenhuis, tandartsenpraktijk (tandtechniek en tandheelkunde), operatiekamer, huisartsenpraktijk of zelfs in de thuiszorg. 

Op deze pagina ontdekt u hoe een goede hygiëne bijdraagt aan de preventie van infecties. U komt te weten welke richtlijnen u het beste kunt volgen en welke kennis en middelen hiervoor nodig zijn. 

Wat is infectiepreventie? 

Onder infectiepreventie vallen alle maatregelen die zorginstellingen nemen om de overdracht van infecties te voorkomen. Dit kan gaan om overdracht tussen patiënten, zorgmedewerkers, bezoekers en overdracht via oppervlakken zoals deurknoppen, raamlijsten, kozijnen, bedranden, badkamermeubelen en allerhande attributen. 

Infectiepreventie in 5 eenvoudige stappen 

Om infecties in een ziekenhuisomgeving te voorkomen, maken infectiepreventiespecialisten gebruik diverse richtlijnen en protocollen. Deze zijn ingedeeld in grofweg vijf pijlers: 

vijf pijlers infectiepreventie

1. Basishygiëne 

Basishygiëne is een belangrijkste eerste stap om infecties in een medische omgeving te voorkomen. Onder basishygiëne verstaan we hoofdzakelijk de hygiënemaatregelen die het zorgpersoneel zelf neemt. Denk daarbij aan:

  • Het regelmatig wassen, desinfecteren en verzorgen van de handen.
  • Het dragen van en hypoallergene en antibacteriële dienstkleding.
  • Het korthouden van de nagels en het uitdoen van sieraden. 

Vooral handhygiëne is een belangrijk onderdeel van de basishygiëne. Om hier meer over te weten te komen, raden we u aan om onze pagina over handhygiëne te bezoeken. Onder basishygiëne valt ook het plaatsen van hygiënezuilen voor patiënten, personeel en bezoekers. 

2. Isolatiebeleid 

Met isolatiebeleid wordt bedoeld dat patiënten met besmettelijke aandoeningen en infecties in quarantaine worden geplaatst. Op die manieren komen ze niet in contact met andere patiënten. Dit voorkomt dat micro-organismen onnodig worden uitgewisseld. Dit soort isolaties vinden onder meer plaats in het geval van tuberculose, waterpokken, griep, norovirus en covid. 

3. Hygiëne, reiniging en desinfectie 

Om infectie in medische instellingen te voorkomen, is het belangrijk dat deze facilitair goed op orde zijn. Dat bereikt u door een professioneel reinigingsplan op te stellen waarin alle aspecten van reiniging, desinfectie en hygiëne naar voren komen. Denk daarbij aan het gebruik van de juiste middelen, het juiste schoonmaakschema en de juiste apparatuur. 

Onder reiniging verstaan we het reinigen van oppervlakken, maar zeker ook dat van instrumenten en gereedschappen die voor medische doeleinden worden gebruikt. Zorginstellingen in Nederland zien er gelukkig streng op toe dat dit al gebeurt. 

4. Antibioticabeleid 

Met antibioticabeleid worden de maatregelen bedoeld die zijn opgesteld door de Stichting Werkgroep Antibioticabeleid. Dit landelijke beleid wordt beheerd door de zogenaamde Antibioticacommissie. 

5. Positieve gedragsverandering 

Veel zorginstellingen hebben er baat bij dat hun personeel een positieve gedragsverandering ondergaat. Dit betekent dat er nóg meer aandacht is voor handhygiëne en voor maatregelen omtrent de preventie van infecties, virussen, bacteriën en ziekten. WALO vertelt u graag meer over hoe u dat kunt bereiken. 

Waarom is hygiëne belangrijk in de zorg? 

Hygiëne is voor zorginstellingen de absolute basis om veilig en verantwoord te kunnen werken. Goede hygiëne is letterlijk levensreddend, zeker op de IC, op quarantaineafdelingen en op operatiekamers.

goede hygiëne ic en operatiekamer 
Hygiëne voorkomt besmettingen en infecties die toch al kwetsbare patiënten nog erger verzwakken. Ook voorkomt hygiëne dat het verzuim onder personeel zo hoog wordt dat zorginstellingen in de problemen komen. Verplegend personeel is immers ook niet immuun voor besmettelijke aandoeningen zoals griep, covid of het norovirus. 

Door de juiste hygiënemaatregelen te nemen, zet u een belangrijke stap richting een schone en veilige zorginstelling waar patiënten, personeel én bezoekers zich prettig voelen. 

Infectiepreventie en schoonmaak: wat kunt u zelf doen? 

Bij infectiepreventie komt heel veel kijken. Alleen hygiëne is daarvoor niet genoeg. Toch speelt hygiëne hier wel een essentiële rol in. Een belangrijke stap voor uw zorginstelling is daarom het opstellen van een professioneel reinigingsplan. Hiermee tilt u uw infectiepreventie naar een hoger niveau. 

Heeft u op dit moment nog geen duidelijk reinigingsplan? En ontbreekt het u op dit gebied aan de juiste middelen en de juiste kennis en structuur? Dan helpt WALO u graag op weg tijdens een vrijblijvend gesprek. Wij hebben meer dan tachtig jaar ervaring in hygiëne en reiniging en werken voor tientallen zorginstellingen in Nederland. We leggen u graag uit hoe u uw hygiëne in de zorg nóg verder verbetert. 

{{ errors.first("form1.field_1") }}
{{ errors.first("form1.field_3") }}
{{ errors.first("form1.field_2") }}
{{ errors.first("form1.privacy") }}